KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MARTA MAREK

Prawo cywilne

W obszarze prawa cywilnego Kancelaria świadczy następujące usługi prawne:


  • doradza w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.