KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MARTA MAREK

Działalność prospołeczna (CSR)

Kancelaria pod pojęciem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - CSR, skrót od słów Coroporate Social Responsibility, rozumie taki sposób prowadzenia działalności, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością, a interesem społecznym.

 

Dla Kancelarii odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia, która uwzględnia społeczne i przede wszystkim etyczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z Klientami.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną pro publico bono na rzecz najbardziej potrzebujących, poprzez współpracę ze Stowarzyszeniami i Fundacjami, mającymi za cel pomoc dzieciom i ich rodzicom.