KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MARTA MAREK

O mnie

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Marek istnieje od 2014 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

 

Radca Prawny Marta Marek jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/WB/572. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polsko – Niemieckiego Studium Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi we Wrocławiu.

 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i współpracując na podstawie umów cywilnoprawnych przez ponad 10 lat w spółkach prawa handlowego, zarządzając m.in. działem obsługi prawnej, działem kadr, a także administracją i szkoleniami.

W ramach aplikacji radcowskiej, podjęła współpracę z adwokacko – radcowską spółką partnerską, w której to zdobywała kolejne doświadczenia z zakresu m.in. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, handlowego i mieszkaniowego.

 

Decydującymi cechami warsztatu zawodowego właściciela kancelarii, jest wiedza korygowana zdobywanym doświadczeniem, komunikatywność, wysoka kultura osobista, a także poczucie odpowiedzialności.

 

Powyższe cechy, jak również umiejętność przeprowadzania szybkiej analizy sytuacji i podejmowania właściwych decyzji, odgrywają ważną rolę w dobie ciągłych zmian prawa, ogromnej liczby przepisów i ich zawiłości.