KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MARTA MAREK

Prawo pracy indywidualne i zbiorowe

W zakresie prawa pracy Kancelaria świadczy usługi mające charakter prawny, jak i wspierające organizacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 

Kancelaria zdając sobie sprawę, że dziś znaczącym elementem przewagi konkurencyjnej firmy są pracownicy, pomaga przedsiębiorcom w układaniu dopasowanej do ich struktury strategii personalnej, której priorytetem jest budowanie zaangażowania pracowników.

 

Kancelaria będąc świadoma, iż o tym, czy pracownik zechce związać się z pracodawcą na dłużej, wbrew pozorom, nie decydują tylko pieniądze, czy inne benefity, ale możliwość kariery i rozwoju osobistego, pomaga Klientom także w procesie układania szkoleń i rozwoju personelu.

 

Na rzecz Klientów Kancelaria przygotowuje umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące odpowiedzialności za mienie powierzone, opracowuje i sprawdza projekty regulaminów pracy, regulaminów organizacyjnych, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminy wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

 

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie przejęcia zakładów pracy i przygotowuje w tym zakresie pełną dokumentację.

 

Kancelaria wspiera także pracodawców podczas negocjacji ze Związkami Zawodowymi działającymi na terenie zakładu pracy.

 

W ramach procesów restrukturyzacyjnych Kancelaria świadczy pomoc w zakresie przeprowadzania zwolnień pracowników w trybie indywidualnym i grupowym, pomaga także wdrożyć programy dobrowolnych odejść pracowników.

 

W obszarze ubezpieczeń społecznych Kancelaria sporządza informacje prawne i opinie prawne, a także reprezentuje Klientów w sporach z organem rentowym.