KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MARTA MAREK

Prawo spółek

Kancelaria zauważa, że w dobie gospodarki wolnorynkowej, problemem nie jest już prowadzenie biznesu, ale to, czy członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych, gotowi są pozwolić sobie na to, by nie korzystać ze wsparcia prawnego przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych.

 

Zapobieganie problemom już dziś będzie oznaczać, iż w przyszłości najprawdopodobniej unikną sytuacji związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe, czy z tytułu ubezpieczeń społecznych.

 

Cel ten łatwiej osiągnąć, powierzając Kancelarii stałą obsługę prawną, dzięki czemu będzie ona mogła na bieżąco informować Klienta o konieczności podjęcia określonych działań.

Kancelaria doradza kluczowej kadrze menadżerskiej w zabezpieczeniu ich interesów, w szczególności w zakresie odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie wszelkiego rodzaju czynności korporacyjnych, począwszy od przygotowywania aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego, po obsługę prawną organów spółki – zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym, możliwości prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów spółki.

 

Bieżąca obsługa w zakresie prawa korporacyjnego obejmuje w szczególności sporządzanie projektów umów/statutów/regulaminów zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów, projektów uchwał, zawiadomień, protokołów, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria doradza także przy przejęciach, łączeniach lub podziałach spółek.